Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OŚR.6220.77.2022.MKU                                                                                                   

PREZYDENT MIASTA OPOLA

działając zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś,   

podaje do publicznej wiadomości informację,

że w dniu 09 stycznia 2023r., po uzyskaniu wymaganych prawem opinii organów współuczestniczących w postępowaniu, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zabudowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 9 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w Opolu”, zlokalizowaną  na działkach o numerach ewidencyjnych: 1232/213, 645/217, 650/217, 1231/213, 644/217, 651/217, 1362/218, 391/218, 1213/223, 1215/224, 1217/229, 1219/230, k.m. 4, obręb Sławice, 554/64, 555/64, k.m. 2, obręb Bierkowice.

Teren, na którym realizowane będzie przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowe postępowanie administracyjne prowadzone było na wniosek ECO Kogeneracja Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Harcerskiej 15.

Prezydent Miasta Opola jest organem właściwym miejscowo i rzeczowo do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, a organami współuczestniczącymi
w postępowaniu, opiniującymi i określającymi zakres ewentualnego raportu są:

  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, jako organ właściwy w zakresie ochrony środowiska;
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu, jako organ inspekcji sanitarnej, powołany w celu ochrony zdrowia ludzkiego m.in. przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych;
  • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu, jako organ właściwy w zakresie analizy gospodarki wodnościekowej.

Ponadto informuję, że z treścią ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz z dokumentacją sprawy (w tym z opiniami ww. organów) można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Plac Wolności 7-8, pok. 320, tel. 77 45 11 876, e-mail: osr@um.opole.pl.

 

Z up. Prezydenta Miasta

Monika Czech-Tańczuk

Naczelnik Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

 

 

Treść decyzji udostępniono
w Biuletynie Informacji Publicznej

w dniu 11 stycznia 2023r.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 529
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Zabudowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 9 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w Opolu”, zlokalizowaną na działkach o numerach ewidencyjnych: 1232/213, 645/217, 650/217, 1231/213, 644/217, 651/217, 1362/218, 391/218, 1213/223, 1215/224, 1217/229, 1219/230, k.m. 4, obręb Sławice, 554/64, 555/64, k.m. 2, obręb Bierkowice
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Kucab
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Kucab
Data wytworzenia informacji: 11.01.2023 08:42:07
Data udostępnienia informacji: 11.01.2023 08:48:07
Data ostatniej aktualizacji: 11.01.2023 08:48:26
Rejestr zmian