Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

ARCHIWALNY BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


1. Aktualności


2. Plan ogólny miasta Opola


3. Rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego


4. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego


5. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego


6. Ochrona krajobrazu


7. Lokalne standardy urbanistyczne


8. Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie


 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej: RODO), informuję, że:

Administrator danych:

Administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest Prezydenta Miasta Opola.

Dane kontaktowe Administratora:

 • listownie na adres – Rynek 1A, 45-015 Opole
 • przez e-mail – urzad@um.opole.pl
 • telefonicznie: (+48 77) 45 11 800

Inspektor ochrony danych:

W Urzędzie Miasta Opola wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych.

Inspektor to Osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w związku z ustawą z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymi wyłącznie w celu:

 • prowadzenia rejestru wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • zbierania wniosków i uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i uchwały krajobrazowej;
 • sporządzenia protokołu i listy obecności z dyskusji publicznej organizowanej w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu dokumentów planistycznych;
 • realizacji wniosków o dostęp do informacji publicznej;
 • realizacji innych skarg i wniosków związanych z zadaniami realizowanymi przez Biuro Urbanistyczne Dane w zakresie numeru telefonu są przetwarzane na podstawie Pani/Pana

Odbiorcy danych:

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane bezterminowo.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych (jeżeli dane nie zostały zebrane bezpośrednio od Pani/Pana – wszelkie dostępne informacje o ich źródle, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano)
 • żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych
 • żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Dane osobowe w zakresie numeru telefonu są przetwarzane na podstawie zgody. W związku z tym ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 20003
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Planowanie przestrzenne
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Natalia Buczyńska
Osoba, która udostępnia informację: Natalia Buczyńska
Data wytworzenia informacji: 05.11.2021 12:05:37
Data udostępnienia informacji: 13.01.2022 11:31:41
Data ostatniej aktualizacji: 05.04.2024 08:23:25
Rejestr zmian