Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

ZAWIADOMIENIE

Prezydenta Miasta Opola

Działając na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.  Dz.U. z 2023r. poz. 775 ze zm.), zwanej dalej ustawą Kpa oraz art. 49 ustawy Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. 2023r. poz. 1094 ze zm.),

zawiadamia się i informuje strony postępowania administracyjnego,

które prowadzone było w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie spalarni odpadów medycznych i niebezpiecznych przy ul. Oświęcimskiej w Opolu, planowanej do realizacji na terenie działek nr 202 i 203, obręb Grotowice, jn.

Pełnomocnik Inwestora pismem z dnia 13.02.2024r. złożył odwołanie od wydanej przez Prezydenta Miasta Opola decyzji nr OŚR.6220.5.2023.MKU z dnia 12.01.2024r. odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia jw.

Tut. Organ pismem z dnia 22.02.2024r. przekazał ww. odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kpa – o czynnościach organu strony mogą być zawiadamiane w inny sposób publicznego ogłaszania, np. poprzez zawiadomienie jw., przy czym zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

z up. Prezydenta Miasta

Monika Czech-Tańczuk

Naczelnik Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 73
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie stron postępowania, które prowadzone było ws. o wydanie dś dla przedsięwzięcia polegającego na budowie spalarni odpadów medycznych i niebezpiecznych przy ul. Oświęcimskiej w Opolu, planowanej do realizacji na terenie działek nr 202 i 203, obręb Grotowice
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Kucab
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Kucab
Data wytworzenia informacji: 23.02.2024 09:34:47
Data udostępnienia informacji: 23.02.2024 09:37:39
Data ostatniej aktualizacji: 23.02.2024 09:34:53
Rejestr zmian