Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Opole, 13.02.2023.

OŚR.6220.74.2022.MK

   PREZYDENT MIASTA OPOLA

działając zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2022.1029 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś,

podaje do publicznej wiadomości

informację, że w dniu 6 lutego 2023r., po uzyskaniu wymaganych prawem opinii organów współuczestniczących w postępowaniu, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zbiornika naziemnego na olej opałowy lekki o pojemności 40 m3 celem zasilania kotłowni zakładowej w Opolu przy
ul. Północnej 18A, działki nr 9/39, 9/42, obręb 0061 Półwieś”
Przedmiotowe postępowanie administracyjne prowadzone było na wniosek Skamol Polska Sp. z o.o., ul. Północna 18A, 45-805 Opole, złożony przez pełnomocnika.

Prezydent Miasta Opola jest organem właściwym miejscowo i rzeczowo do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, a organami współuczestniczącymi w postępowaniu są:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, jako organ właściwy w zakresie ochrony środowiska,

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu, jako organ inspekcji sanitarnej, powołany w celu ochrony zdrowia ludzkiego m.in. przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych,

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu, jako organ właściwy w zakresie analizy gospodarki wodnościekowej.

Ponadto informuję, że z treścią ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz
z dokumentacją sprawy (w tym z opiniami ww. organów) można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola.

W celu zapoznania się z decyzją i pozostałymi dokumentami dotyczącymi przedmiotowej sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny (tel. 77 45 11 819), mailowy
(e-mail: osr@um.opole.pl) lub za pośrednictwem platformy PeUP i ePUAP.

 

 

Z up. Prezydenta Miasta Opola

Monika Czech-Tańczuk

Naczelnik Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 390
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zbiornika naziemnego na olej opałowy lekki o pojemności 40 m3 celem zasilania kotłowni zakładowej w Opolu przy ul. Północnej 18A, działki nr 9/39, 9/42, obręb 0061 Półwieś”
Skrócony opis: podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zbiornika naziemnego na olej opałowy lekki o pojemności 40 m3 celem zasilania kotłowni zakładowej w Opolu przy ul. Północnej 18A, działki nr 9/39, 9/42, obręb 0061 Półwieś”
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Knap
Osoba, która udostępnia informację: Małgorzata Knap
Data wytworzenia informacji: 14.02.2023 12:48:35
Data udostępnienia informacji: 14.02.2023 12:58:51
Data ostatniej aktualizacji: 14.02.2023 12:58:55
Rejestr zmian