Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

                                                                                                 Opole, dnia 08.04.2024r.

OŚR.6220.43.2022.MWi

ZAWIADOMIENIE Prezydenta Miasta Opola

Działając na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023r. poz. 775 ze zm.), zwanej dalej ustawą Kpa oraz art. 49 ustawy Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2023r. poz. 1094 ze zm.),

zawiadamia się i informuje strony postępowania administracyjnego,

które prowadzone było w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej na gruntach obrębu Kolonia Gosławicka gmina Opole, iż pismem z dnia 27.03.2024r. (data wpływu do tut. Organu w dniu 29.03.2024r.) Spółka Renegia I Sp. z o.o. złożyła odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta Opola nr OŚR.6220.43.2022.MWi z dnia 04.03.2024r. odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Tut. Organ pismem z dnia 05.04.2024r. przekazał ww. odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kpa – o czynnościach organu strony mogą być zawiadamiane w inny sposób publicznego ogłaszania, np. poprzez zawiadomienie jw., przy czym zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

z up. Prezydenta Miasta

Monika Czech-Tańczuk

Naczelnik Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 40
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: zawiadomienie stron postępowania o złożonym odwołaniu od decyzji Prezydenta Miasta Opola odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej na gruntach obrębu Kolonia Gosławicka gmina Opole
Skrócony opis: Zawiadomienie stron postępowania o złożonym odwołaniu od decyzji Prezydenta Miasta Opola odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej na gruntach obrębu Kolonia Gosławicka gmina Opole
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Widuto
Osoba, która udostępnia informację: Małgorzata Widuto
Data wytworzenia informacji: 09.04.2024 09:26:49
Data udostępnienia informacji: 09.04.2024 09:36:39
Data ostatniej aktualizacji: 09.04.2024 09:36:28
Rejestr zmian