Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Lp.Procedura sporządzania MPZPTerminy
I.

Uchwała nr LXVII/1271/18 Rady Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żerkowice I" w Opolu

30 sierpnia 2018 r.
IIOgłoszenie, obwieszczenie i zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp18 września 2018 r.
Składanie wniosków do mpzpdo 10 października 2018 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia wniesionych wniosków do mpzp2 sierpnia 2019 r.
IIIOpiniowanie i uzgadnianie projektu mpzpod 9 kwietnia 2019 r.
IVI. Ogłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu

II. Ogłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu
14 sierpnia 2019 r.


25 czerwca 2021 r.

I. Wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu
Projekt uchwały mpzp
Załącznik nr 1 - projekt rysunku planu
Załącznik nr 2 - wykaz zabytków
Uzasadnienie do projektu uchwały
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał. 1zał. 2)


II. Wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu
Wyłożenie odbędzie się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych.  Mając powyższe na uwadze apeluję o poszanowanie wszelkich ograniczeń wynikających z tego faktu.

Projekt uchwały mpzp
Załącznik nr 1 - projekt rysunku planu
Załącznik nr 2 - wykaz zabytków
Uzasadnienie do projektu uchwały
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał. 1zał. 2)

od 23 sierpnia 2019 r. do 20 września 2019 r

 

 

 

 

 

od 2 lipca 2021 r. do 23 lipca 2021 r.

I. Dyskusja publiczna


II. Dyskusja publiczna
W związku ze stanem epidemii proszę, aby do dnia 12 lipca 2021 r. osoby chętne do wzięcia udziału w dyskusji publicznej zgłosiły się pod nr telefonu 77 4511924 lub drogą elektroniczną na adres bu@um.opole.pl.
19 września 2019 r., Rynek - Ratusz, godz. 16.30, s. 203

15 lipca 2021 r., Rynek - Ratusz, godz. 16:00, s. 312
I. Przyjmowanie uwag do projektu mpzp

II. Przyjmowanie uwag do projektu mpzp
do 4 października 2019 r.

do 6 sierpnia 2021 r.
I. Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu mpzp

Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich

II. Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu mpzp
25 października 2019 r.


12 grudnia 2019 r.


26 sierpnia 2021 r.
V.

Uchwała nr XLIV/857/21 Rady Miasta Opola z dnia 30 września 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żerkowice I" w Opolu

Uchwała mpzp
Załącznik nr 1 - rysunek planu
Załącznik nr 2 - wykaz zabytków
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał. 1zał. 2)

Podsumowanie sooś

Część ustaleń planu uchyla uchwała:
- Nr LVII/1092/2022 Rady Miasta Opola z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żerkowice II" w Opolu
w granicach wg załącznika graficznego planu.


Dane przestrzenne:
zgeoreferowany plik TIF (wersja pierwotna)
zgeoreferowany plik TIF (po rozstrzygnięciu nadzorczym)
zgeoreferowany plik TIF (po uchwaleniu MPZP "Żerkowice II" w Opolu)
legenda
APP
System Informacji Przestrzennej UM Opola - Zagospodarowanie przestrzenne

30 września 2021 r.

Ogłoszenie mpzp w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, poz. 2663


Rozstrzygnięcie nadzorcze

28 października 2021 r.

8 listopada 2021 r. (data rozstrzygnięcia).
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 1951
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: B126 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Żerkowice I" w Opolu
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Mateusz Jahn
Osoba, która udostępnia informację: Mateusz Jahn
Data wytworzenia informacji: 27.01.2022 16:50:44
Data udostępnienia informacji: 09.02.2022 13:54:49
Data ostatniej aktualizacji: 04.11.2022 12:06:58
Rejestr zmian