Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Lp.Procedura sporządzania MPZPTerminy
I.

Uchwała nr XV/263/15 Rady Miasta Opola z dnia 24 września 2015 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp "Szczepanowice I" w Opolu

24 września
2015 r.
IIOgłoszenie, obwieszczenie i zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp12 października
2015 r.
Składanie wniosków do mpzpdo 3 listopada
2015 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia wniesionych wniosków do mpzp22 maja
2017 r.
IIIOpiniowanie i uzgadnianie projektu mpzpod 14 grudnia 2016 r.
IVI. Ogłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu

II. Ogłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu
31 marca 2017 r.

11 lipca 2017 r.

I. Wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu:
Projekt uchwały mpzp
Załącznik nr 1 - projekt rysunku planu
Załącznik nr 2 - wykaz zabytków
Uzasadnienie do projektu uchwały
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał. 1, zał. 2, zał. 3)

 

II. Wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu:
Projekt uchwały mpzp
Załącznik nr 1 - projekt rysunku planu
Załącznik nr 2 - wykaz zabytków
Uzasadnienie do projektu uchwały
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał. 1, zał. 2, zał. 3)

od 10 kwietnia 2017 r. do 12 maja 2017 r.

 


od 19 lipca 2017 r. do 18 sierpnia 2017 r.

I. Dyskusja publiczna

 

II. Dyskusja publiczna

11 maja 2017 r., Rynek – Ratusz, s. 203, godz. 16.00

10 sierpnia 2017 r., Rynek – Ratusz, s. 203, godz. 16.00
I. Przyjmowanie uwag do projektu mpzp

II. Przyjmowanie uwag do projektu mpzp
do 26 maja 2017 r.

do 1 września 2017 r.

I. Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu mpzp

II. Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu mpzp

14 czerwca
2017 r.

22 września
2017 r.
V.

Uchwała nr XLIX/1022/17 Rady Miasta Opola z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Szczepanowice I" w Opolu

Uchwała mpzp (rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność części uchwały)
Załącznik nr 1 - rysunek planu
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał. 1, zał. 2, zał. 3)
Podsumowanie

Dane przestrzenne:
zgeoreferowany plik TIF
legenda
APP
System Informacji Przestrzennej UM Opola - Zagospodarowanie przestrzenne

26 października
2017 r.
Ogłoszenie mpzp w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, poz. 2723

Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność części - Dz. Woj. Opolskiego, poz. 2990
6 listopada 2017 r.
(data ogłoszenia)

29 listopada 2017 r.
(data rozstrzygnięcia)
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 1481
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: B87 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Szczepanowice I" w Opolu
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Krzysztof Bucher
Osoba, która udostępnia informację: Krzysztof Bucher
Data wytworzenia informacji: 27.01.2022 16:45:31
Data udostępnienia informacji: 10.02.2022 11:43:22
Data ostatniej aktualizacji: 04.11.2022 10:52:25
Rejestr zmian