Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Opole, 02.08.2022r.

OŚR.6220.39.2022.MK

   PREZYDENT MIASTA OPOLA

działając zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U.2022.1029 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś,

podaje do publicznej wiadomości

informację,

że w dniu 29 lipca 2022r., po uzyskaniu wymaganych prawem opinii organów współuczestniczących w postępowaniu, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Posadowienie zbiorników na olej napędowy grzewczy / olej opałowy na terenie zakładu Nutricia Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o.”, na działce nr 181, obręb Nowa Wieś Królewska w Opolu.

Przedmiotowe postępowanie administracyjne prowadzone było na wniosek Nutricia Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o., ul. Marka z Jemielnicy 1, 45-952 Opole, złożony poprzez pełnomocnika.

Prezydent Miasta Opola jest organem właściwym miejscowo i rzeczowo do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, a organami współuczestniczącymi w postępowaniu są:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, jako organ właściwy w zakresie ochrony środowiska,

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu, jako organ inspekcji sanitarnej, powołany w celu ochrony zdrowia ludzkiego m.in. przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych,

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu, jako organ właściwy w zakresie analizy gospodarki wodnościekowej.

Ponadto informuję, że z treścią ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz z dokumentacją sprawy (w tym z opiniami ww. organów) można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola.

W celu zapoznania się z decyzją i pozostałymi dokumentami dotyczącymi przedmiotowej sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny (tel. 77 45 11 819), mailowy (e-mail: osr@um.opole.pl) lub za pośrednictwem platformy PeUP i ePUAP.

z up. Prezydenta Miasta
Monika Czech-Tańczuk
Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 521
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji środowiskowej „Posadowienie zbiorników na olej napędowy grzewczy / olej opałowy na terenie zakładu Nutricia Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o.”, na działce nr 181, obręb Nowa Wieś Królewska w Opolu
Skrócony opis: Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji środowiskowej „Posadowienie zbiorników na olej napędowy grzewczy / olej opałowy na terenie zakładu Nutricia Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o.”, na działce nr 181, obręb Nowa Wieś Królewska w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Knap
Osoba, która udostępnia informację: Małgorzata Knap
Data wytworzenia informacji: 02.08.2022 12:10:00
Data udostępnienia informacji: 02.08.2022 12:16:16
Data ostatniej aktualizacji: 02.08.2022 12:15:21
Rejestr zmian