Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Opole, 22 lutego 2023 r.

OŚR.6233.12.2022.MKb                                                                                              

PREZYDENT MIASTA OPOLA

działając zgodnie z art. 170 ust. 1c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.) w związku z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2022 r. poz. 1029 ze zm.), zwanej dalej ustawą OOŚ,  

podaje do publicznej wiadomości
informację,

że została wydana decyzja nr OŚR.6233.12.2022.MKb z 17 lutego 2023 r., zezwalająca Zakładowi Komunalnemu Sp. z o. o. w Opolu na przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne /odpadów tworzyw sztucznych/, na terenie zakładu  przy ul. Podmiejskiej 69  w Opolu, część działki nr 1/72, k. m. 1, obręb Groszowice.

 

Z treścią ww. decyzji zezwalającej na przetwarzanie odpadów można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola (pl. Wolności 7-8 w Opolu, pokój 324) w godzinach od 7:30 do 15:30 lub na stronie BIP Urzędu Miasta Opola w zakładce System informacji o środowisku/zezwolenia na zbieranie/przetwarzanie odpadów. W celu zapoznania się z decyzją i pozostałymi dokumentami dotyczącymi przedmiotowej sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny (tel. 77 45 11  819), mailowy (e-mail: osr@um.opole.pl) lub za pośrednictwem platformy PeUP i ePUAP.

 

z up. Prezydenta Miasta

Monika Czech-Tańczuk

Z-ca Naczelnika Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 503
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji nr OŚR.6233.12.2022.MKb z 17 lutego 2023 r. zezwalającej Zakładowi Komunalnemu Sp. z o. o. w Opolu na przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne /odpadów tworzyw sztucznych/ na terenie zakładu przy ul. Podmiejskiej 69 w Opolu, część działki nr 1/72, k.m. 1, ob. Groszowice
Skrócony opis: Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji nr OŚR.6233.12.2022.MKb z 17 lutego 2023 r. zezwalającej Zakładowi Komunalnemu Sp. z o. o. w Opolu na przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne /odpadów tworzyw sztucznych/ na terenie zakładu przy ul. Podmiejskiej 69 w Opolu, część działki nr 1/72, k.m. 1, ob. Groszowice
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Kubis
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Kubis
Data wytworzenia informacji: 22.02.2023 08:53:42
Data udostępnienia informacji: 22.02.2023 09:14:12
Data ostatniej aktualizacji: 22.02.2023 09:14:15
Rejestr zmian