Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Informacja nr GL.ZUZ.3.4210.123.2023.KB Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 19.06.2023 r., o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 29.03.2023 r. (data wpływu 19.04.2023 r.), złożony przez pełnomocnika zakładu ifm ecolink Sp. z o.o., ul. Północna 6, 45-805 Opole, w sprawie  udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, objemującego wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwa Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o., ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z zakładu zlokalizowanego przy ulicy Północnej, na działce ew. nr 5/50 a.m. 6, obręb ewidencyjny Półwieś.

Wnioskowana dopuszczalna ilość odprowadzanych ścieków przemysłowych:

Qmaxs =0,00111 m3/s
Qśrd = 40,0 m3/d
Qmaxr = 9000,0 m3/rok

Najwyższe dopuszczalne stężenia substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego w ściekach przemysłowcyh, których wprowadzanie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego:

Azot amonowy 200 mg NNH4/l
Azot azotynowy 10 mg NNO2/l
Fosfor ogólny 25 mg P/l
Ołów 1 mg Pb/l
Węglowodory ropopochodne 15 mg/l
Cynk 5 mg Zn/l
Miedź1 mg Cu/l
Nikiel 1 mg Ni/l
Chrom ogólny 1 mg Cr/l
Fenole lotne 15 mg/l

Stan ścieków przemysłowych:

Odczyn pH 6,5 ÷ 9,5
Temperatura < 35°C

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 301
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR GL.ZUZ.3.4210.123.20232.KB W SPRAWIE UDZIELENIA POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO
Skrócony opis: Na wniosek pełnomocnika zakładu ifm ecolink Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Północnej 6, 45-805 Opole.
Osoba, która wytworzyła informację: Daria Matyszok
Osoba, która udostępnia informację: Daria Matyszok
Data wytworzenia informacji: 21.06.2023 14:44:13
Data udostępnienia informacji: 21.06.2023 14:53:49
Data ostatniej aktualizacji: 21.06.2023 14:57:10
Rejestr zmian