Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Lp.Procedura sporządzania MPZPTerminy
I.

Uchwała nr LVIII/651/06 Rady Miasta Opola z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego w rejonie ulic: 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej - Ludowej w Opolu

26 stycznia
2006 r.
IIOgłoszenie, obwieszczenie i zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp 18 lipca
2006 r.
Składanie wniosków do mpzp18 sierpnia
2006 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia wniesionych wniosków do mpzp   7 września
2006 r.
IIIOpiniowanie i uzgadnianie projektu mpzp od 6 kwietnia
2007 r.
IVOgłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu 10 maja
2007 r.

Wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu:

od 28 maja 2007 r. do 26 czerwca 2007 r.
Dyskusja publiczna 6 czerwca
2007 r.
Przyjmowanie uwag do projektu mpzp  do 12 lipca
2007 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu mpzp 30 lipca
2007 r.
V.

Uchwała nr XXIV/244/08 Rady Miasta Opola z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego w rejonie ulic: 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej - Ludowej w Opolu

Uchwała mpzp
Załącznik nr 1 - rysunek planu
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał. 1)

Dane przestrzenne:
zgeoreferowany plik TIF
legenda
APP (wersja pierwotna)
APP (wersja po wyroku WSA w Opolu)
System Informacji Przestrzennej UM Opola - Zagospodarowanie przestrzenne

24 stycznia
2008 r.

Ogłoszenie mpzp w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 20, poz. 650

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu - II SA/Op 275/21

17 marca
2008 r.

26 października 2021 r.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 1485
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: B30 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego w rejonie ulic: 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej - Ludowej w Opolu
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Langer
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Langer
Data wytworzenia informacji: 27.01.2022 16:31:03
Data udostępnienia informacji: 21.02.2022 10:40:03
Data ostatniej aktualizacji: 24.03.2023 10:21:45
Rejestr zmian