Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Dąbrowa, 24.08.2022 r.                                                                                  OS-GK.6220.12.2022

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art.10 §1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 33 ust.1, pkt 2 oraz art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029).

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Mechnice” o mocy 1,656 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na dz. ewidencyjnych:

  • Obręb Mechnice AM 2, działki nr: 128, 130, 207/127, 205/131 (Gmina Dąbrowa).

Postępowanie zostaje wszczęte na wniosek z dnia 24.08.2022 r. złożony przez inwestora, którym jest firma ADSUN Sp. z o.o. ul Lipcowa 16, 45-940 Opole.

W związku z powyższym informuję strony i wszystkich zainteresowanych (w formie obwieszczenia)
o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Dąbrowa- ul. Ks. prof.
J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa, pok. 104- w godzinach pracy urzędu.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                                                                                         Wójt

Katarzyna Gołębiowska-Jarek

 

 

 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 464
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr.wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej "Mechnice" o mocy 1,656 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
Skrócony opis: Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr.wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej "Mechnice" o mocy 1,656 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Widuto
Osoba, która udostępnia informację: Małgorzata Widuto
Data wytworzenia informacji: 06.09.2022 10:49:17
Data udostępnienia informacji: 06.09.2022 10:54:23
Data ostatniej aktualizacji: 06.09.2022 10:54:05
Rejestr zmian