Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Informacja nr GL.ZUZ.3.4210.361.2023.KW Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 06.12.2023 r., o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 13.11.2023 r. zakładu WTM Wróbel Sp. z o.o., ul. Wrocławska 51, 55-095 Długołęka, reprezentowanego przez pełnomocnika , w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu, tj. zakładu Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o., ul. Oleska 64, 45-222 Opole, ścieków przemysłowych wraz z bytowymi, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

W skład ścieków przemysłowych wchodzą ścieki:
-  z myjni w procesie technologicznym,
- z prac porządkowych na myjni, salonie i hali serwisowej,
- socjalno-bytowe z sanitariatów

Wnioskowana dopuszczalna ilość odprowadzanych ścieków przemysłowych:
Qmaxs = 0,0001 m3/s
Qśrd = 3,0 m3/d
Qmaxr = 930,0 m3/r

Najwyższe dopuszczalne stężenia substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego w ściekach przemysłowych, których wprowadzenie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego:

azot amonowy = 200 mg NNH4/l
azot azotynowy = 10 mg NNO2/l
fosfor ogólny = 25 mg P/l
węglowodory ropopochodne 15 mg/l
ołów = 1 mg/l

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 106
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR GL.ZUZ.3.4210.361.2023.KW W SPRAWIE UDZIELENIA POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO
Skrócony opis: Na wniosek pełnomocnika zakładu WTM Wróbel sp. z o.o. ul. Wrocławska 51, 55-095 Długołęka.
Osoba, która wytworzyła informację: Daria Matyszok
Osoba, która udostępnia informację: Daria Matyszok
Data wytworzenia informacji: 12.12.2023 07:56:09
Data udostępnienia informacji: 12.12.2023 08:17:50
Data ostatniej aktualizacji: 12.12.2023 08:37:54
Rejestr zmian