Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Opole, dnia 30 sierpnia 2023r.

OŚR.6220.35.2022.MKU                                                                                                   

 

PREZYDENT MIASTA OPOLA

 

działając zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś,   

podaje do publicznej wiadomości informację,

że w dniu 30 sierpnia 2023r., po uzyskaniu wymaganych prawem opinii organów współuczestniczących w postępowaniu, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa węzła komunikacyjnego na połączeniu obwodnicy północnej DK nr 94/46 z ul. Partyzancką DW nr 459 w Opolu”.

Lokalizacja przedsięwzięcia działki nr:

  • 9/2, 9/31, 9/30, 9/14, 6/1, 9/34, 9/24, 9/35, 6/2, 6/3, 9/4, 6/6, 6/7, 5/2, 5/3, 5/4, 5/29, 5/31, 5/30, 5/32, 5/33, 5/58, 5/20, 5/67, 5/68, 5/13, 5/15, 5/17, k.m. 62, obręb Półwieś,
  • 73/1, 73/2, 1/19, 87/3, k.m. 5, obręb Półwieś,
  • 1445/156, 1446/156, 1157/156, k.m. 4, obręb Sławice.

Przedmiotowe przedsięwzięcie częściowo realizowane będzie w granicach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

  • w rejonie obwodnicy północnej – ulicy Północnej w Opolu – uchwała Rady Miasta Opola nr LVIII/649/06 z dnia 26.01.2006r.;
  • „Północna I” w Opolu – uchwała Rady Miasta Opola nr LV/1091/18 z dnia 25.01.2018r.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 162).

W przypadku wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi publicznej, zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy ooś, organ wydający decyzję, w tym przypadku Prezydent Miasta Opola, nie bada zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przepis ten wyłącza taką konieczność.

Przedmiotowe postępowanie administracyjne prowadzone było na wniosek Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu z siedzibą w Opolu przy ul. płk Witolda Pileckiego 1.

Prezydent Miasta Opola jest organem właściwym miejscowo i rzeczowo do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, a organami współuczestniczącymi w postępowaniu, opiniującymi i określającymi zakres ewentualnego raportu są:

  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, jako organ właściwy w zakresie ochrony środowiska;
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu, jako organ inspekcji sanitarnej, powołany w celu ochrony zdrowia ludzkiego m.in. przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych;
  • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu, jako organ właściwy w zakresie analizy gospodarki wodnościekowej.

Ponadto informuję, że z treścią ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz z dokumentacją sprawy (w tym z opiniami ww. organów) można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Plac Wolności 7-8, pok. 320, tel. 77 45 11 876, e-mail: osr@um.opole.pl.

 

Treść decyzji udostępniono
w Biuletynie Informacji Publicznej

w dniu 30 sierpnia 2023r.

Z up. Prezydenta Miasta

Monika Czech-Tańczuk

Naczelnik Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 315
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa węzła komunikacyjnego na połączeniu obwodnicy północnej DK nr 94/46 z ul. Partyzancką DW nr 459 w Opolu
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Kucab
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Kucab
Data wytworzenia informacji: 30.08.2023 12:19:41
Data udostępnienia informacji: 30.08.2023 13:12:05
Data ostatniej aktualizacji: 07.09.2023 07:53:13
Rejestr zmian