Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Lp.Procedura sporządzania MPZPTerminy
I.

Uchwała nr XIX/172/07 Rady Miasta Opola z dnia 25 października 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Olimpijskiej w Opolu

B49_Przystapienie_granice.jpg (485 KB)

25 października
2007 r.
IIOgłoszenie, obwieszczenie i zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp 7 grudnia
2007 r.
Składanie wniosków do mpzpdo 11 stycznia
2008 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia wniesionych wniosków do mpzp 31 stycznia
2008 r.
IIIOpiniowanie i uzgadnianie projektu mpzp od 2 stycznia 2012 r.
IVOgłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu 23 lutego 2012 r.

Wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu:

od 27 lutego 2012 r. do 27 marca 2012 r.

Dyskusja publiczna

13 marca 2012 r.

Przyjmowanie uwag do projektu mpzp

do 17 kwietnia 2012 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu mpzp 8 maja 2012 r.
V.

Uchwała nr XXIX/436/12 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Olimpijskiej w Opolu

B49_uchwalenie_rysunek.jpg (10.16 MB)

Uchwała mpzp
Załącznik nr 1 - rysunek planu
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał. nr 1, zał. nr 2, zał. nr 3)
Podsumowanie

Część ustaleń planu uchyla uchwała nr LI/964/2022 Rady Miasta Opola z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "ulica Podlesie I" w Opolu

Dane przestrzenne:
zgeoreferowany plik TIF (wersja pierwotna)
zgeoreferowany plik TIF (wersja po uchwaleniu mpzp ulica Podlesie I" w Opolu)
legenda
APP
System Informacji  Przestrzennej UM Opola - Zagospodarowanie przestrzenne

5 lipca
2012 r.
Ogłoszenie mpzp w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1142 10 sierpnia
2012 r.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 1850
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: B49 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Olimpijskiej w Opolu
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Langer
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Langer
Data wytworzenia informacji: 27.01.2022 16:37:35
Data udostępnienia informacji: 18.02.2022 11:43:37
Data ostatniej aktualizacji: 16.11.2022 07:46:24
Rejestr zmian