Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OŚR.6220.38.2023.MCH                                                Opole, dnia 27 października 2023r.

 

PREZYDENT MIASTA OPOLA

45-015 Opole, Rynek – Ratusz

działając zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2023r. poz. 1094 ze zm.),   

podaje do publicznej wiadomości
informację,

że w dniu 26 października 2023r., po uzyskaniu wymaganych prawem opinii organów współuczestniczących w postępowaniu, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji zgazowania przy istniejącym budynku ifm”, realizowanego w Opolu przy ul. Północnej 6 (dz. nr 5/52, k. m. 62, obręb Półwieś).

Lokalizacja przedsięwzięcia: dz. nr 5/52, k. m. 62, obręb Półwieś, północno-zachodnia część miasta Opole, teren opolskiej podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (WSSE).

Lokalizacja przedmiotowego przedsięwzięcia objęta jest granicami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Północna I” w Opolu (Uchwała Rady Miasta Opola nr LV/1091/18 z dnia 25 stycznia 2018r.) wraz z jego zmianą (Uchwała Rady Miasta Opola nr XVII/353/19 z dnia 24 października 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Północna II” w Opolu – uchwała zmieniająca nie dot. lokalizacji przedmiotowego przedsięwzięcia) i zgodna jest z jego zapisami. Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie oznaczonym na rysunku ww. planu symbolem 1P/UC.

Przedmiotowe postępowanie administracyjne prowadzone było na wniosek spółki ifm ecolink Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu [45-805] przy ul. Północnej 6.

Prezydent Miasta Opola jest organem właściwym miejscowo i rzeczowo do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, a organami współuczestniczącymi w postępowaniu, opiniującymi i określającymi zakres ewentualnego raportu są:

  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, jako organ właściwy w zakresie ochrony środowiska,
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu, jako organ inspekcji sanitarnej, powołany w celu ochrony zdrowia ludzkiego m.in. przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych,
  • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu, jako organ właściwy w zakresie analizy gospodarki wodnościekowej.

Ponadto informuję, że z treścią ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz z dokumentacją sprawy (w tym z opiniami ww. organów) można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Plac Wolności 7/8, III piętro, pokój 320, tel. 77 45 11 876, e-mail: osr@um.opole.pl.

 

z up. Prezydenta Miasta
Monika Czech-Tańczuk
Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Treść decyzji udostępniono
w Biuletynie Informacji Publicznej

w dniu 27 października 2023r.

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 191
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji zgazowania przy istniejącym budynku ifm”, realizowanego w Opolu przy ul. Północnej 6 (dz. nr 5/52, k. m. 62, obręb Półwieś).
Skrócony opis: Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji zgazowania przy istniejącym budynku ifm”, realizowanego w Opolu przy ul. Północnej 6 (dz. nr 5/52, k. m. 62, obręb Półwieś).
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Chabraszewska
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Chabraszewska
Data wytworzenia informacji: 27.10.2023 10:23:07
Data udostępnienia informacji: 27.10.2023 10:40:29
Data ostatniej aktualizacji: 27.10.2023 10:40:22
Rejestr zmian