Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OŚR.6220.7.2023.BŚ

ZAWIADOMIENIE

Prezydenta Miasta Opola

Działając na podstawie art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego [t.j. Dz.U. 2024r. poz.572], zwanej dalej ustawą Kpa oraz art.49 ustawy Kpa, w związku z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [t.j. Dz.U. 2023r. poz.1094 ze zm.], zwanej dalej ustawą ooś,

zawiadamiam strony postępowania administracyjnego,

prowadzonego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. PORT OPOLE terminal przeładunkowy, zlokalizowany w Opolu, przy ul. Magazynowej (obręb Zakrzów), planowanego do realizacji na działkach ewid.: nr 1285/9, obręb Zakrzów - plac górny ozn. A; nr 1285/16, 1285/15 - plac dolny ozn. B, obręb Zakrzów, o nowych okolicznościach i kolejnych czynnościach podejmowanych przez tut. Organ w ramach przedmiotowego postępowania:

  • Wobec przedłożenia przez Inwestora raportu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko - opracowanie: ECOPLAN Jarosław Kowalczyk (Opole, styczeń 2024; kierownik zespołu: Jarosław Kowalczyk), Prezydent Miasta Opola podjął przedmiotowe postępowanie postanowieniem nr OŚR.6220.7.2023.BŚ z dnia 04.03.2024r. (postępowanie zawieszone zostało w grudniu 2023r., do czasu przedłożenia raportu ooś).
  • Przedłożone opracowanie - raport ooś poddane zostało wnikliwej analizie w zakresie formalnym i merytorycznym.
  • Równocześnie odbyły się dwa spotkania przedstawicieli tut. Organu z Wnioskodawcą, w celu dokonania ustaleń dotyczących zweryfikowania skali planowanej działalności i szczegółowych uwarunkowań środowiskowych jej realizacji. W wyniku ustaleń poczynionych przez wszystkie zainteresowane strony, tj. Wnioskodawcę, Pełnomocnika Wnioskodawcy oraz przedstawicieli tut. Organu, raport ooś zostanie zmieniony /  zweryfikowany.
  • W związku z powyższym, pismem z dnia 23.04.2024r., tut. Organ wezwał wnioskodawcę do zweryfikowania skali planowanej działalności oraz przedłożenia raportu ooś uwzględniającego w wymagany sposób wszystkie podjęte ustalenia. Termin na przedłożenie dokumentacji jw. ustalono do dnia 31 maja 2024r.

Wobec powyższych okoliczności, informuje się, że przedmiotowa sprawa nie może być załatwiona w terminach określonych w art.35 §3 ustawy Kpa. Procedowanie w przedmiotowej sprawie przewiduje się w terminie do dnia 31 lipca 2024r. 

Przypomina się, iż stronami przedmiotowego postępowania są podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości zlokalizowanych na obszarze położonym w odległości 100 m od granicy terenu lokalizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Z zebranym materiałem dowodowym, strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, p.318;  tel. 77 45 11 978, -876,  e-mail:  osr@um.opole.pl.

W celu zapoznania się z zebranym dotychczas materiałem dowodowym, prosi się o wcześniejszy kontakt telefoniczny, mailowy lub za pośrednictwem platformy PeUP i ePUAP.

z up. Prezydenta Miasta Opola

Monika Czech-Tańczuk

Naczelnik Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 71
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie STRON postępowania o PODJĘCIU postępowania (po zawieszeniu) i wezwaniu Inwestora do zweryfikowania skali planowanej działalności i poprawy raportu ooś; dot. przedsięwzięcia pn. PORT OPOLE terminal przeładunkowy, zlokalizowany w Opolu, przy ul. Magazynowej (obręb Zakrzów), planowanego do realizacji na działkach ewid.: nr 1285/9, obręb Zakrzów - plac górny ozn. A; nr 1285/16, 1285/15 - plac dolny ozn. B, obręb Zakrzów
Skrócony opis: Zawiadomienie STRON postępowania o PODJĘCIU postępowania (po zawieszeniu) i wezwaniu Inwestora do zweryfikowania skali planowanej działalności i poprawy raportu ooś; dot. przedsięwzięcia pn. PORT OPOLE terminal przeładunkowy, zlokalizowany w Opolu, przy ul. Magazynowej (obręb Zakrzów), planowanego do realizacji na działkach ewid.: nr 1285/9, obręb Zakrzów - plac górny ozn. A; nr 1285/16, 1285/15 - plac dolny ozn. B, obręb Zakrzów
Osoba, która wytworzyła informację: Beata Śliwińska
Osoba, która udostępnia informację: Beata Śliwińska
Data wytworzenia informacji: 24.04.2024 16:06:05
Data udostępnienia informacji: 24.04.2024 16:19:55
Data ostatniej aktualizacji: 24.04.2024 16:19:42
Rejestr zmian