Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat - PKW

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


Termin wyborów oraz godziny głosowania:
 
dzień wyborów został wyznaczony na niedzielę 7 kwietnia 2024 r.

głosowanie odbędzie się w godzinach
od 7.00 do 21.00.


Okręgi wyborcze oraz obwody głosowania w tym lokale obwodowych komisji wyborczych znajdujących się najbliżej jego miejsca zamieszkania, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych:

I. OKRĘGI WYBORCZE:

Postanowienie nr 25/2024 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 12 stycznia 2024 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Opola na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 

Miasto Opole:

II. STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA:

Postanowienie nr 332/2024 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 15 lutego 2024 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Opola na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 

III.  ODRĘBNE OBWODY GŁOSOWANIA:

Postanowienie Nr 372/2024 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Opole w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Opola z dnia 7 marca 2024 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


Warunki ujęcia wyborcy w spisie wyborców w obwodzie głosowania, w którym znajduje się lokal obwodowej komisji wyborczej dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Zmiana miejsca głosowania

Z wnioskiem o jednorazową zmianę obwodu/miejsca głosowania w przypadku wyborów samorządowych może wystąpić wyłącznie wyborca niepełnosprawny.

Przez wyborcę niepełnosprawnego rozumie się, podobnie jak w przypadku głosowania przez pełnomocnika lub korespondencyjnego, wyborcę niepełnosprawnego o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 44 ze zm.), w tym także wyborcę posiadającego orzeczenie organu rentowego.

Do wniosku o zmianę obwodu/miejsca głosowania, wyborca niepełnosprawny dołącza kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

W wyborach samorządowych wniosek o zmianę miejsca głosowania może dotyczyć wyłącznie wyborcy niepełnosprawnego i lokalu obwodowej komisji wyborczej dostosowanego do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, położonego w okręgu wyborczym właściwym dla adresu, pod którym wyborca ujęty jest w stałym obwodzie głosowania w CRW. Jedynie w przypadku, gdy w tym okręgu wyborczym nie ma takiego lokalu wyborczego, wniosek może dotyczyć lokalu obwodowej komisji wyborczej, dostosowanego do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, położonego w innym okręgu wyborczym.


GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE - link


W mieście Opolu funkcjonuje miejski transport pasażerski dlatego też nie ma obowiązku zapewnienia transportu, o którym mowa w art. 37 e oraz art. 37 f Kodeksu wyborczego:

Transport miejski na terenie miasta Opola zapewnia Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o..:

    1) rozkład jazdy - link;

    2) wyszukiwarka połączeń- link;

    3) lista przystanków - link;

    4) mapa przystanków autobusowych - link.


Dla wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - w dniu głosowania będzie zapewniony transport, o ile wyborca zgłosi taką potrzebę.

Zgłoszenia będą przyjmowane w dniu głosowania tj. 7 kwietnia 2024 r. pod numerem telefonu +48 602 475 566 lub  77 45-11-991:


Komitety wyborcze biorące udział w wyborach oraz zarejestrowane listy kandydatów i kandydaci:

Wykaz zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego złożonych Państwowej Komisji Wyborczej w związku z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Wykaz komitetów wyborczych zgłoszonych do rejestracji Komisarzom Wyborczym w Opolu I, II i III - link


ZAREJESTROWANE LISTY KANDYDATÓW DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA- link

   SKREŚLENIE KANDYDATA- DOT. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA - OBWIESZCZENIE WKW

ZAREJESTROWANE LISTY KANDYDATÓW DO RADY MIASTA - link

ZAREJESTROWANI KANDYDACI NA PREZYDENTA MIASTA - link


INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU

INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W WYBORACH WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST

INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W WYBORACH DO RAD GMIN LICZĄCYCH POWYŻEJ 20 000 MIESZKAŃCÓW

INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W WYBORACH DO SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 254
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat.
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Kwiatkowska Kazimierska
Osoba, która udostępnia informację: Anna Kwiatkowska Kazimierska
Data wytworzenia informacji: 30.01.2024 09:06:56
Data udostępnienia informacji: 07.02.2024 15:45:02
Data ostatniej aktualizacji: 05.04.2024 23:43:27
Rejestr zmian