Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Inicjatywa Lokalna na 2023 rok – rozstrzygnięcie wniosków

W ramach tegorocznej edycji Inicjatywy Lokalnej, mieszkańcy Opola złożyli 15 wniosków na realizację zadań publicznych w nastepujących obszarach:

  • działalność wspomagająca rozwój wspólnot lokalnych, obejmująca w szczególności budowę, rozbudowę, remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego;
  • działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki;
  • ochrona przyrody, w tym zieleni miejskiej;
  • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
  • edukacja, oświata, wychowanie.

Wszystkie zadania zgłoszone w ramach Inicjatywy Lokalnej zostały ocenione formalnie i merytorycznie przez właściwe wydziały Urzędu Miasta Opola lub jednostki miejskie oraz zaopiniowane przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego i Inicjatywy Lokalnej. Po dokonaniu oceny i przyznaniu punktacji według przyjętych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, Prezydent Miasta Opola zdecydował o przyznaniu wsparcia i realizacji w 2023 roku następujących inicjatyw loklanych:

NR WNIOSKU

TYTUŁ WNIOSKU

KWOTA W ZŁ

2/23

Stawiamy na seniora z Opola

10 000

14/23

Kocham Opole - Łapię deszcz

10 000

11/23

Zagospodarowanie zielenią terenu przy budynku PSP nr 5 w Opolu

6 916

15/23

Tworzymy zielony dziedziniec jedensastki

10 000

1/23

Uczymy i bawimy- zajęcia dla seniorów

9 900

4/23

Altana Ogrodowa do ogródka Szkolnego

10 000

13/23

Aktywne smoki - regaty smoczych łodzi

10 000

6/23

Wymiana łapacza na boisku sportowym LZS Sławice

7 000

12/23

Nasadzenia drzew i krzewów w Bierkowicach

10 000

3/23

Historia Opola - przybliżenie dziedzictwa historyczno-kulturowego Opola oraz tradycji lokalnych (cykl oprowadzań w języku ukraińskim)

4 000

Realizacja wskazanych zadań odbędzie się w 2023 roku, po podpisaniu z wnioskodawcami umów na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Zgodnie z przyjętymi zasadami, wkładem mieszkańców, jako wnioskodawców i realizatorów zgłoszonych zadań, ma być praca społeczna, wkład rzeczowy, czy też świadczenia pieniężne.

Wsparcie finansowe Miasta nie będzie przekazywane mieszkańcom w formie dotacji. Miasto wspiera realizację zadań w sposób organizacyjny, rzeczowy oraz finansowy, m.in. poprzez zakup usług, czy też materiałów niezbędnych do realizacji inicjatywy lokalnej. Mieszkańcy mogą otrzymać od wydziałów Urzędu Miasta Opola lub jednostek miejskich, na czas trwania umowy rzeczy konieczne do wykonania inicjatywy lokalnej, natomiast nie mogą czerpać z niej zysku.

Realizacja inicjatywy lokalnej musi być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym z prawem zamówień publicznych.

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 478
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: 2023
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Paweł Sadło
Osoba, która udostępnia informację: Paweł Sadło
Data wytworzenia informacji: 27.10.2022 15:48:28
Data udostępnienia informacji: 11.11.2022 00:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 10.05.2024 08:41:53
Rejestr zmian