Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OŚR.6220.51.2020.MKU                                                                                   

ZAWIADOMIENIE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Działając na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej ustawą Kpa oraz art. 49 ustawy Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 1029),

Prezydent Miasta Opola zawiadamia strony postępowania, że:

na wniosek MAXCALC Sp. z o.o. z siedzibą w Antoniowie przy ul. Ozimskiej 11 z dnia 14.07.2022r. o wycofanie w całości wniosku nr 2020/09/14 z dnia 04.09.2020r. MAXCALC Sp. z o.o. z siedzibą w Antoniowie przy ul. Ozimskiej 11, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do wytwarzania organicznego środka poprawiającego jakość gleby w Opolu, dz. Brzezie na działkach nr 650/164 i 743/161., decyzją nr OŚR.6220.51.2020.MKU z dnia 09.08.2022r. ww. postępowanie zostało umorzone jako bezprzedmiotowe. Umorzenie jest orzeczeniem formalnym, kończącym postępowanie bez merytorycznego załatwienia sprawy.

Informuję wszystkie strony tego postępowania o uprawnieniach, wynikających z art. 10 ustawy Kpa, w tym do zapoznania się z dokumentacja sprawy, w siedzibie tut. Organu, tj. w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, pok.320, nr kontaktowy 77 45 11 876, e-mail: osr@um.opole.pl.

Informuję również, że zgodnie z art. 49 ustawy Kpa – o czynnościach organu strony mogą być zawiadamiane w inny sposób publicznego ogłaszania, np. poprzez zawiadomienie jw., przy czym zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z up. Prezydenta Miasta

Monika Czech-Tańczuk

Naczelnik Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

 

 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 536
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie stron postępowania_umorzenie jako bezprzedmiotowe postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwz. pn. Budowa instalacji do produkcji organicznego środka poprawiającego jakość gleby, Brzezie, dz. nr 650/164 i 743/161
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Kucab
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Kucab
Data wytworzenia informacji: 11.08.2022 08:28:27
Data udostępnienia informacji: 11.08.2022 08:33:47
Data ostatniej aktualizacji: 11.08.2022 08:33:51
Rejestr zmian