Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

                    ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA

 

Działając zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021r. poz. 2373 ze zm.), 

 

Prezydent Miasta Opola

podaje do publicznej wiadomości informację

że w dniu 06 maja 2022r., po uzyskaniu wymaganych prawem opinii organów współuczestniczących w postępowaniu, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na podłączeniu studni wierconej nr 1 z utworów cenomanu dla potrzeb Fermy Drobiu w Opolu – Czarnowąsach, zlokalizowanego w Opolu na działce o numerze ewidencyjnym 1050/16 km 2 obręb Czarnowąsy.

Przedmiotowe postępowanie administracyjne prowadzone było na wniosek ModernFarms Rajmund Wocka z siedzibą w Opolu przy ul. Kurkowej 25.

Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Prezydent Miasta Opola, a organami właściwymi do wydania opinii w przedmiotowej sprawie są:

-  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu,

-  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu,

- Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wodny Polskie.

Ponadto informuję, że z treścią ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz z dokumentacją sprawy (w tym z opiniami ww. organów) można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola.

Z uwagi na wprowadzony stan epidemii i wynikające z tego stanu ograniczenia w organizacji pracy urzędów, w celu zapoznania się z decyzją i pozostałymi dokumentami dotyczącymi przedmiotowej sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny (tel. 77 45 11 876), mailowy (e-mail: osr@um.opole.pl) lub za pośrednictwem platformy PeUP i ePUAP.

z up. Prezydenta Miasta

Monika Czech-Tańczuk

Naczelnik Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 589
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej dś_podłączenie studni wierconej nr 1 z utworów cenomanu dla potrzeb Fermy drobiu w Opolu-Czarnowąsach
Skrócony opis: Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej dś_podłączenie studni wierconej nr 1 z utworów cenomanu dla potrzeb Fermy drobiu w Opolu-Czarnowąsach
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Widuto
Osoba, która udostępnia informację: Małgorzata Widuto
Data wytworzenia informacji: 09.05.2022 08:27:44
Data udostępnienia informacji: 16.05.2022 09:06:26
Data ostatniej aktualizacji: 16.05.2022 08:56:27
Rejestr zmian