Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Lp.Procedura sporządzania MPZPTerminy
I.

Uchwała nr XLVIII/500/05 Rady Miasta Opola z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegow rejonie Szczepanowic w Opolu

23 czerwca
2005 r.
IIOgłoszenie, obwieszczenie i zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp 15 lipca
2005 r.
Składanie wniosków do mpzpdo 16 sierpnia
2005 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia wniesionych wniosków do mpzp (zał.)  5 września
2005 r.
IIIOpiniowanie i uzgadnianie projektu mpzp  od 15 czerwca
2007 r.
IVOgłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu 21 stycznia
2008 r.

Wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu:

od 29 stycznia 2008 r.
do 26 lutego 2008 r.
Dyskusja publiczna 18 lutego
2008 r.
Przyjmowanie uwag do projektu mpzp do 17 marca
2008 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu mpzp 8 kwietnia
2008 r.
V.

Uchwała nr XXXVI/380/08 Rady Miasta Opola z dnia 25 września 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Szczepanowic w Opolu

Uchwała mpzp
Załącznik nr 1 - rysunek planu
Prognoza oddziaływania na środowisko

Część ustaleń planu uchyla:
- uchwała nr XLIX/1022/17 Rady Miasta Opola z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Szczepanowice I" w Opolu w granicach wg załącznika graficznego planu;
-
uchwała nr LXXVI/1311/23 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczepanowice II w Opolu w granicach wg załącznika graficznego planu


Dane przestrzenne:
zgeoreferowany plik TIF (wersja pierwotna)
zgeoreferowany plik TIF (wersja po uchyleniu w części przez mpzp B87)
zgeoreferowany plik TIF (wersja po uchyleniu w części przez mpzp B149)
legenda
APP
System Informacji  Przestrzennej UM Opola - Zagospodarowanie przestrzenne

25 września
2008 r.
Ogłoszenie mpzp w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 16 12 lutego
2010 r.

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 4185
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: B35 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Szczepanowic w Opolu
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Langer
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Langer
Data wytworzenia informacji: 27.01.2022 16:31:40
Data udostępnienia informacji: 21.02.2022 10:37:32
Data ostatniej aktualizacji: 06.10.2023 12:35:09
Rejestr zmian