Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

OBOWIĄZUJĄCE

 

OPRACOWYWANE

 

SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ UM OPOLA
- ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

 

ZBIÓR DANYCH PRZESTRZENNYCH DLA MPZP
METADANE ZBIORU APP


MPZP_04072024.jpg (19.96 MB)

Powierzchnia pokrycia obowiązującymi planami w stosunku do powierzchni całkowitej Opola - 51,32%
Liczba obowiązujących planów - 138

PROCEDURA OPRACOWANIA MPZP

I. Przystąpienie do sporządzania mpzp:

 • przygotowanie dokumentacji geodezyjnej,
 • opracowanie analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia mpzp,
 • przygotowanie projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia mpzp,
 • przekazanie projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia mpzp do Biura Rady Miasta,
 • uchwała Rady Miasta o przystąpieniu do sporządzenia mpzp,
 • inwentaryzacja urbanistyczna,

II. Składanie wniosków:

 • ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzenia mpzp,
 • składanie wniosków do mpzp (w terminie nie krótszym niż 21 dni od dnia ogłoszenia),
 • rozpatrzenie wniesionych wniosków przez Prezydenta Miasta Opola,
 • opracowanie projektu mpzp,
 • opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko założeń mpzp,

III. Opiniowanie, uzgadnianie projektu mpzp:

 • zaopiniowanie projektu mpzp przez Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną,
 • opiniowanie i uzgadnianie projektu mpzp,
 • opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia mpzp,
 • zmiany wynikające z opinii i uzgodnień,

IV. Wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu:

 • ogłoszenia i obwieszczenia o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu (co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia),
 • wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu (na co najmniej 21 dni) oraz dyskusja publiczna,
 • przyjmowanie uwag do projektu mpzp (co najmniej 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia mpzp),
 • rozpatrzenie wniesionych uwag do projektu mpzp przez Prezydenta Miasta Opola (w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania),
 • ewentualne ponowienie opiniowania i uzgadniania,
 • wprowadzanie zmian wynikających z uwzględnienia uwag wniesionych do projektu mpzp,

V. Uchwalenie projektu mpzp:

 • przekazanie projektu mpzp do Biura Rady Miasta,
 • uchwała Rady Miasta Opola w sprawie mpzp,
 • przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej i przekazanie do Urzędu Wojewódzkiego,
 • sprawdzanie zgodności mpzp z przepisami prawa przez Wojewodę Opolskiego,
 • ogłoszenie mpzp w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 29655
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Krzysztof Bucher
Osoba, która udostępnia informację: Krzysztof Bucher
Data wytworzenia informacji: 27.01.2022 14:40:18
Data udostępnienia informacji: 27.01.2022 14:40:34
Data ostatniej aktualizacji: 15.07.2024 09:15:12
Rejestr zmian