Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Opole, dnia 18.05.2023 r.

                        OŚR.6220.15.2022.MKb                                                                                        

 

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA

 

Działając zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.), 

 

podaje do publicznej wiadomości informację

 

że w dniu 15 maja 2023 r., po przeprowadzonej procedurze oceny oddziaływania na środowisko, w tym po uzyskaniu wymaganych prawem uzgodnień organów współuczestniczących w postępowaniu, została wydana decyzja nr OŚR.6220.15.2022.MKb o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Eksploatacja złoża wapienia i margli kredowych „Odra II” w granicach projektowanego Obszaru Górniczego „Odra II-A”” w wariancie inwestycyjnym, proponowanym przez wnioskodawcę, polegającym na powiększeniu wyrobiska Kopalni Wapienia i Margli Kredowych ,,Odra II” w kierunku północnym i kontynuacji działalności górniczej.

Projektowany obszar górniczy „Odra II-A” o powierzchni 123,07 ha będzie realizowany na terenie miasta Opola, w granicach:

  • obecnie eksploatowanego obszaru górniczego „Odra II”, 0118., obręb Zakrzów, a.m. 8, obejmującego działki o nr: 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422/1, 424, 425, 426/1, 427/1, 427/2, 427/3, 428, 429, 430/1, 430/2, 430/3, 431, 432, 433, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446,  obręb Zakrzów, a.m. 9, obejmującego działki o nr: 447, 451, 452, 453, 454/1, 454/2, 462, 463, 467, 468/1, 468/3, 468/4, 471/2, 473/2, 474/2, 475, 479/2, 480, 483, 484, 485, 488, 489, 490/1, 490/5, 493, 494/1, 495, 496, 500/2, 501/2, 506/5, 507, 509/1, 510/1, 512/1, 513/1, 514/1, 514/2, 514/3, 446 oraz obręb Zakrzów, a.m.11, obejmującego działkę o nr: 535/15;
  • obszaru przewidzianego do przyłączenia, 0118, obręb Zakrzów, a.m. 8, obejmującego działki o nr: 394/6, 394/7, 394/8, 394/9, 395, 396, 397, 398, 401, 402, 403, 409.

 

Przedmiotowe postępowanie administracyjne prowadzone było na wniosek Cementowni ODRA S.A. w Opolu przy ul. Budowlanych 9.

Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Prezydent Miasta Opola, a organami właściwymi do wydania uzgodnień w przedmiotowej sprawie są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu oraz Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Ponadto informuję, że z treścią ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz z dokumentacją sprawy (w tym z uzgodnieniami ww. organów) można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Plac Wolności 7/8, III piętro, pokój 324, tel. 77-45-11-819.

 

z up. Prezydenta Miasta

Monika Czech-Tańczuk

Naczelnik Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 413
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.„Eksploatacja złoża wapienia i margli kredowych „Odra II” w granicach projektowanego Obszaru Górniczego „Odra II-A”” w wariancie inwestycyjnym, proponowanym przez wnioskodawcę, polegającym na powiększeniu wyrobiska Kopalni Wapienia i Margli Kredowych ,,Odra II” w kierunku północnym i kontynuacji działalności górniczej
Skrócony opis: Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.„Eksploatacja złoża wapienia i margli kredowych „Odra II” w granicach projektowanego Obszaru Górniczego „Odra II-A”” w wariancie inwestycyjnym, proponowanym przez wnioskodawcę, polegającym na powiększeniu wyrobiska Kopalni Wapienia i Margli Kredowych ,,Odra II” w kierunku północnym i kontynuacji działalności górniczej
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Kubis
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Kubis
Data wytworzenia informacji: 18.05.2023 11:31:53
Data udostępnienia informacji: 18.05.2023 11:37:39
Data ostatniej aktualizacji: 18.05.2023 11:38:54
Rejestr zmian