Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Lp.Procedura sporządzania MPZPTerminy
I.

Uchwała nr LIX/611/09 Rady Miasta Opola z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Budowlanych i Nysy Łużyckiej w Opolu

26 listopada
2009 r.
IIOgłoszenie, obwieszczenie i zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp 25 lipca
2011 r.
Składanie wniosków do mpzpdo 23 sierpnia
2011 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia wniesionych wniosków do mpzp 18 września
2012 r.
IIIOpiniowanie i uzgadnianie projektu mpzpod 19 maja
2011 r.
IVOgłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu 30 sierpnia
2012 r.

Wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu

od 10 września 2012 r.
do 8 października 2012 r.
Dyskusja publiczna 19 września
2012 r.
Przyjmowanie uwag do projektu mpzp do 26 października
2012 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu mpzp 31 października
2012 r.
V.

Uchwała nr XXXIV/520/12 Rady Miasta Opola z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Budowlanych i Nysy Łużyckiej w Opolu

Uchwała mpzp
Załącznik nr 1 - rysunek planu
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał. nr 1, zał. nr 2, zał. nr 3)
Podsumowanie

Część ustaleń planu uchyla uchwała Nr XLIX/927/21 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ulica Budowlanych I” w Opolu
w granicach wg załącznika graficzego planu.

Dane przestrzenne:
zgeoreferowany plik TIF (wersja pierwotna)
zgeoreferowany plik TIF (wersja pierwotna)
legenda
APP
System Informacji  Przestrzennej UM Opola - Zagospodarowanie przestrzenne

29 listopada
2012 r.
Ogłoszenie mpzp w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.18 4 stycznia
2013 r.
 
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 1107
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: B52 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Budowlanych i Nysy Łużyckiej w Opolu
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Langer
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Langer
Data wytworzenia informacji: 27.01.2022 16:37:53
Data udostępnienia informacji: 17.02.2022 14:51:48
Data ostatniej aktualizacji: 04.11.2022 09:15:33
Rejestr zmian