Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OŚR.6220.4.2024.BŚ

PREZYDENT MIASTA OPOLA

45-015 Opole, Rynek - Ratusz

 Działając zgodnie z art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [t.j. Dz.U. 2023r. poz.1094 ze zm.], 

podaje do publicznej wiadomości

informację,

że w dniu 14 maja 2024r., po uzyskaniu wymaganych prawem opinii organów współuczestniczących w postępowaniu, wydana została decyzja nr OŚR.6220.4.2024.BŚ o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa przyzakładowej stacji paliw ON na potrzeby działalności firmy EURO STANDARD  (lokalizacja: działka ewid. nr 33/3, obręb Grotowice; teren kompleksu przemysłowego METALCHEM przy ul. Oświęcimskiej w Opolu.

Przedmiotowe postępowanie administracyjne prowadzone było na wniosek spółki F.H. Euro-Standard Antoni Król Andrzej Król Sp. komand., z siedzibą w Opolu [45-525] ul. Strzelecka 53A.

Lokalizacja przedmiotowego przedsięwzięcia objęta jest granicami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Metalchem” w Opolu, uchwalonego uchwałą Rady Miasta Opola nr VI/53/15 z dnia 29 stycznia 2015r. i zgodna jest z jego zapisami. Teren obejmujący miejsce lokalizacji przedsięwzięcia oznaczony jest na rysunku planu symbolem 5P – obiekty produkcyjne, składy i magazyny.

Prezydent Miasta Opola jest organem właściwym miejscowo i rzeczowo do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, a organami współuczestniczącymi w postępowaniu, opiniującymi i określającymi zakres ewentualnego raportu ooś są:

  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, jako organ właściwy w zakresie ochrony środowiska,
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu, jako organ inspekcji sanitarnej, powołany w celu ochrony zdrowia ludzkiego m.in. przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych,
  • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu, jako organ właściwy w zakresie analizy gospodarki wodnościekowej.

Jednocześnie informuje się, że z treścią ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dokumentacją sprawy (w tym opiniami ww. organów) można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, pok. 318; tel. 77 45 11 978, -876, e-mail: osr@um.opole.pl.

W celu zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, zachęca się do wcześniejszego kontaktu telefonicznego, mailowego lub za pośrednictwem platformy PeUP i ePUAP.

z up. Prezydenta Miasta Opola

Monika Czech-Tańczuk

Naczelnik Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 59
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJI O WYDANEJ DŚ, dla przedsięwzięcia pn. Budowa przyzakładowej stacji paliw ON na potrzeby działalności firmy EURO STANDARD; lokalizacja: teren kompleksu przemysłowego METALCHEM przy ul. Oświęcimskiej w Opolu
Skrócony opis: PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJI O WYDANEJ DŚ, dla przedsięwzięcia pn. Budowa przyzakładowej stacji paliw ON na potrzeby działalności firmy EURO STANDARD; lokalizacja: teren kompleksu przemysłowego METALCHEM przy ul. Oświęcimskiej w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Beata Śliwińska
Osoba, która udostępnia informację: Beata Śliwińska
Data wytworzenia informacji: 16.05.2024 17:28:52
Data udostępnienia informacji: 16.05.2024 17:40:45
Data ostatniej aktualizacji: 16.05.2024 17:40:49
Rejestr zmian